Písmo do kameneReference

Kolumbárium

Kolumbárium patří mezi typické příklady specializace mé práce.

Pokud má zákazník novou žulovou desku a rozmýšlí se, jaký druh písma zvolit a jak písmo na desce rozvrhnout, nabízím ke každé nové desce službu vytvoření vizualizace. To že je tato služba zdarma, je pro mě samozřejmostí. Výhoda těchto náhledů spočívá především v možnosti dalších úprav před vysekáním nápisu do kamene. Také může zákazníkovi rozšířit jeho přestavy o možnostech rozvržení nápisů a vhodnosti různých ornamentů.

U dopisování nových nápisů na staré desky, vytvářím tvarově stejné písmo, jako je to stávající.