Písmo do kameneReference

Žulové desky

Velmi častou variantou je výroba žulovýc destiček. Používají se při nedostatku místa na pomníku, nebo při žádosti zákazníka nějakým způsobem zvýraznit zemřelého bez výměny celého nového pomníku. Před tesáním nápisu na žulovou desku zasílám zákazníkovi náhled v originálních poměrech velikostí.

Destička může být opatřena stojanem, nebo připevněna na část pomníku.